MQDC รับรางวัล Social Contribution Award จากหอการค้าไทย-อเมริกัน

วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 15:43 น.
MQDC รับรางวัล Social Contribution Award จากหอการค้าไทย-อเมริกัน
 

บรรยายภาพ: (จากซ้าย) ดร. ศิรินาถ เจมิสัญฐ์ผู้อำนวยการการพัฒนาผลกระทบทางสังคม กลุ่มบริษัทดีที ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการบริหารกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทดีที มร. ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มร. เจฟฟรี่ ไนการ์ด ประธานกรรมการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และ มร. เจมส์ สก็อต ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสื่อสารทางสังคม กลุ่มบริษัทดีที

4 ธันวาคม 2561, กรุงเทพฯ – บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลอปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ภายใต้กลุ่มบริษัทดีที (DTGO) รับรางวัล The AMCHAM Thailand Corporate Social Responsibility Excellence (ACE) Award ระดับเงิน ซึ่งจัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยมีดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการบริหารกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทดีที พร้อมด้วยดร. ศิรินาถ เจมิสัญฐ์ ผู้อำนวยการการพัฒนาผลกระทบทางสังคม และมร. เจมส์ สก็อต ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสื่อสารทางสังคม เป็นตัวแทนรับรางวัลจากมร. ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมร. เจฟฟรี่ ไนการ์ด ประธานกรรมการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต