ชมรมแม่บ้านสถ.มอบเสื้อกันหนาวรักเรียนบนดอยสูง

วันที่ 01 ธ.ค. 2561 เวลา 18:15 น.
ชมรมแม่บ้านสถ.มอบเสื้อกันหนาวรักเรียนบนดอยสูง
"เพิ่มไออุ่นรัก"ชมรมแม่บ้านสถ.มอบเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์การศึกษานักเรียนบนดอย

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่น และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนในพื้นที่จ.เชียงใหม่ จำนวน 6,000 ตัว ณ ที่ว่าการอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นที่ครอบคลุมทางภาคเหนือด้วยความห่วงใยของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่เคยดำรงตำแหน่งผวจ.เชียงใหม่ จึงได้แจ้งดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านสถ.ให้มาเยี่ยมให้กำลังใจ และนำเสื้อกันหนาวแห่งความรักและห่วงใยมามอบให้ แก่ลูกๆหลานๆชาวอมก๋อยจำนวน 6,000 คน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 45 แห่ง และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 30 แห่งรวมทั้งสิ้น 75 แห่ง

ทั้งนี้ หวังว่าจะช่วยทำให้มีกำลังใจ มีความอบอุ่น บรรเทาความหนาวเย็น และบรรเทาทุกข์ได้อย่างดี และถือเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว และเป็นภารกิจสำคัญที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะร่วมกับภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน ประชาชน เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยหนาวในอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและมีความทรุกันดารของ จ.เชียงใหม่

นายสุทธิพงษ์ ฝากให้นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นายก อปท. ทั้ง 7 แห่ง ช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ด้วยการช่วยกันจัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หรือในเขตชุมชน รวมถึงช่วยกันส่งเสริมการอ่าน ช่วยกันดูแลเรื่องโภชนาการและอาหาร ให้เด็กๆได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ การบริโภคไข่ทุกวัน รวมทั้งการให้ความรักความอบอุ่นด้วย