จะเล็กหรือใหญ่ ใครก็เป็นหมอได้

วันที่ 24 พ.ย. 2561 เวลา 09:55 น.
จะเล็กหรือใหญ่ ใครก็เป็นหมอได้
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดอบรมความรู้สมุนไพรใกล้ตัว แบบฉบับรุ่นเยาว์

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยภูมิภูเบศร จัดอบรมความรู้สมุนไพรใกล้ตัว แบบฉบับรุ่นเยาว์ ให้กับน้อ งๆ จากโรงเรียนเทวรักษ์ ชั้น ป.1 จำนวน 200 คน  โดยกิจกรรมที่่ทำได้แก่ สอนทำยาดมสมุนไพร ช่วยผ่อนคลาย สูดดมบรรเทาอาการอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ และทำให้สดชื่น จากนั้นเด็กๆได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพลอย ดูอุปกรณ์ทำยาสมัยโบราณ ศึกษาชีวิตของหมอยาสมัยก่อน จากนั้นน้องๆได้เดินเยี่ยมชมสวน เรียนรู้สรรพคุณสมุนไพรกับรสยา 9 รส  อาทิ รสชมช่วยแก้ไข้ รสหวานชูกำลัง รสฝาดสมานรักษาแผล เป็นต้น

การจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ด้านการพึ่งตนเองด้วยยาสมุนไพรให้กับเยาวชน ได้รู้จัก ทำได้ ใช้เป็น และไม่กลัวยาสมุนไพร สามารถเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีสุขภาพดีและช่วยสร้างสังคมสมุนไพรไทยที่แข็งแรงได้ในอนาคต