ไตร-เจน โซลูชั่น เซ็นสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG จากปตท. ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 16:25 น.
ไตร-เจน โซลูชั่น เซ็นสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG จากปตท. ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
ไตร-เจน โซลูชั่น เซ็นสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG จากปตท. ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม หวังขยายตลาดก๊าซ LNG ในประเทศเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงงานธรรมชาติที่สะอาดและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายสมโมท  สาระโกเศศ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไตร-เจน โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไตร-เจน โซลูชั่นจำกัด ซึ่งมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งการทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซ LNG และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ใช้ก๊าซฯ ภายในประเทศ      

โดยมีบริษัท ไตร-เจน โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ส่งต่อพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเหลวสู่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ เนื่องจากก๊าซ LNG มีสถานะของเหลวที่สามารถขนส่งได้ทางรถ จึงสะดวกต่อการขนส่งจากคลังก๊าซ LNG ของปตท. ในอำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัท ไตร-เจน โซลูชั่น จำกัด มีความมั่นใจว่าจะสามารถจัดส่งก๊าซ LNG ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทางบริษัทได้ร่วมมือจากบริษัท เอ็กซิออน ประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ทั้งด้านบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานมาอย่างยาวนาน การพัฒนาในด้านการบริการ    และการตลาดก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไทย  และบริษัท SSB Cryogenic ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศสิงคโปร์ มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และการปรับสภาพเรือเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตและสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง

ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีศักยภาพ และให้ค่าความร้อนสูง เป็นพลังงานจากธรรมชาติ และเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้นำในการดูแลด้านพลังงานของประเทศ ได้ดำเนินการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลวที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ควบคู่กับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากแหล่งต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับแผนดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และส่งผลต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย