มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯจัดวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษาเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

  • วันที่ 03 พ.ย. 2561 เวลา 12:21 น.

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯจัดวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษาเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สภาสตรีแห่งชาติฯการบินไทยจัดวิ่งการกุศล “ TG RUN Smooth as silk 2019 ” สมทบทุนการศึกษาเยาวชนด้อยโอกาสทุกอำเภอทั่วประเทศ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจาก น.ต.พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มาเป็นประธานจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ TG RUN Smooth as silk 2019 ” ในวันเสาร์ที่ 9 ก.พ.2562 เวลา 05.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร

ทั้งนี้ เพื่อมอบรายได้ให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ นำไปสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกอำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็นทรัพยากรที่มีคุณธรรม และคุณภาพ สามารถรับช่วงในการดำรงรักษาและพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป  โดยมีเจ้าภาพร่วมคือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และสมาคมนักบินไทย

สำหรับ ระยะทางเดินวิ่งประกอบด้วยระยะ 10 กม. , 5 กม. และ 3 กม. ราคาบัตรพร้อมเสื้อ 700 บาท และ 500 บาท บัตรวีไอพี 2,000 บาท พร้อมทั้งมีรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบินไปกลับต่างประเทศ 2 ประเทศ 4 ที่นั่ง และในประเทศ 2 จังหวัด 4 ที่นั่ง พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.ที่ thaijogging.com สำหรับ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และบริษัท การบินไทย

ดร.วันดี กล่าวว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 36 ปี ในปี 2561 และปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยราชการต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาคมาตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา ในการพัฒนาเยาวชนโดยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ปีละประมาณ 2,000 กว่าคน เป็นเงินปีละประมาณ 9 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 29,000 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 223 ล้านบาท โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาประจำจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เป็นประธานอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด เพื่อติดตามเยี่ยมเยียน ดูแลทุกข์สุขของเยาวชน เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามอัตภาพ

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษในมหามงคลวโรกาสสำคัญๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การให้ความรู้ควบคู่คุณธรรมตามปณิธานของมูลนิธิฯ เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านลดช่องว่างในสังคม และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้ดีที่สุด อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนทุกคน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ