ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ "โครงการแข่งขันกิจการเพื่อสังคม" 

วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 16:37 น.
ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ "โครงการแข่งขันกิจการเพื่อสังคม" 
 

(Social Enterprise) คณะบริหารธุรกิจ 9 มทร.เตรียมเป็นตัวแทนแข่งขันระดับนานาชาติ ปี 2019

"โครงการแข่งขันกิจการเพื่อสังคม" (Social Enterprise) เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 ทั้งสถาบันร่วมกันจัดขึ้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( มทร.กรุงเทพ ) เป็นเจ้าภาพ โดยได้เลือกพื้นที่ในอำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องจากเป็นชุมชนตลาดน้ำเก่าแก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ทางคณะฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 โดยในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคมดังกล่าวนักศึกษาต้องลงพื้นที่จริง และพบว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถนำแผนธุรกิจไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้จริง

"ด้วยแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์รายละเอียดถูกต้องชัดเจน ประกอบกับเครื่องมือในการนำเสนอมีความชัดเจน และรูปแบบการนำเสนอที่มีความพร้อม ทำให้คณะกรรมการตัดสินให้แผนธุรกิจเพื่อสังคมของทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงการ Young One World ซึ่งเป็นการแข่งขัน Social Enterprise ระดับนานาชาติ ในปี 2019"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี กล่าวต่อไปว่า การเขียนแผนธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการเรียนบริหารธุรกิจ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรีได้จัดให้มีการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 พร้อมทั้งสนับสนุนนักศึกษาให้มีโอกาสเข้าแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติอีกด้วย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 "TCAS 62"รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2561สมัครได้ที่ www.tcas.rmutt.ac.th