พช.ติวเข้ม "ชุมชนท่องเที่ยว" 16 จังหวัด 35 หมู่บ้านภาคเหนือ

วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 12:58 น.
พช.ติวเข้ม "ชุมชนท่องเที่ยว" 16 จังหวัด 35 หมู่บ้านภาคเหนือ
พช.ติวเข้ม "ชุมชนท่องเที่ยว" 16 จังหวัด 35 หมู่บ้านภาคเหนือ พร้อมจัดแสดงประกาศผลงานความสำเร็จ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” สนองนโยบายรัฐบาล "ไทยนิยมยั่งยืน"

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” และมอบแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดแสดงผลความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จุดที่ 2 (ภาคเหนือ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 16 จังหวัด 35 หมู่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นโครงการซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวทางในการใช้การท่องเที่ยว เสน่ห์ชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนจำนวน 3,273 ชุมชนในโครงการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ฐานราก เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและความสุขสู่ชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน โดย “พัฒนาในสิ่งที่มี เพิ่มในสิ่งที่ขาด” เน้น “สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย” ให้แก่นักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จะเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5 – 7 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต