พช.จับมือ ททท.เดินหน้าไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 08 ต.ค. 2561 เวลา 18:00 น.
พช.จับมือ ททท.เดินหน้าไทยนิยมยั่งยืน
สองหน่วยงานหลักร่วมขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น   นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย  และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   ได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือในอนาคต ในการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน  ตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแต่ละถิ่น ให้เป็นฐานเสริมความแข็งแกร่งให้เกิดกับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  นโยบายสำคัญของรัฐบาล  โดยมี คณะผู้บริหารของสองหน่วยงานร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ กรมการพัฒนาชุมชน

นายนิสิต กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังในเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระแสให้ชุมชนสามารถพัฒนาทั้งการบริการ และ ผลิตภัณฑ์  พร้อมดึงเสน่ห์ชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  พัฒนาในสิ่งที่มี เพิ่มในส่วนที่ขาด เน้นความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย ส่งผลมีนักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้ชุมชนมีรายได้เกิดในชุมชนแบบกระจาย ไม่กระจุก สร้างความมั่นคงและยั่งยืน สู่ชุมชนต่อไป