สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับผลงาน ในโครงการหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) "ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561"

วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 15:22 น.
สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับผลงาน ในโครงการหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) "ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561"
 

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครทาง www.kpi.ac.th หรือ Facebook สถาบันพระปกเกล้า และส่งผลงานได้ทาง email shortfilm@kpi.ac.th ทั้งประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร

ข้อมูลรายละเอียดสอบถามได้ที่

ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า

- คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02 141 9752 /096 859 1134)

- คุณจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ (02 141 9755/ 089 456 5574)