ลูกสาวทรัมป์ชื่นชมดร.วันดีเป็นแบบอย่างการบุกเบิกธุรกิจใหม่จนเป็นผลสำเร็จ

  • วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 13:51 น.

ลูกสาวทรัมป์ชื่นชมดร.วันดีเป็นแบบอย่างการบุกเบิกธุรกิจใหม่จนเป็นผลสำเร็จ

ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐชื่นชมดร.วันดีเป็นแบบอย่างในการบุกเบิกธุรกิจใหม่จนเป็นผลสำเร็จ บนเวทีโชว์วิสัยทัศน์ผู้นำหญิงทั่วโลก จัดโดยธนาคารโลก

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญบรรยายประสบการณ์ทำงานสร้างความสำเร็จในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในงาน Women Entrepreneur จัดโดยธนาคารโลก (World Bank) ร่วมกับ United Arab Emirates (UAE)ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยมี บุคคลสำคัญรัดับโลกร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก อาทิ สมเด็จพระราชินีแมกซิม่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ นางอิวานกา ทรัมป์ ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมพ์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เจ้าหญิง รีมา บินท์ บันดาร์ บิน สุลต่าน บิน อับดุลลาซิส แอล ซาอุด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมี 14 ประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนให้ธนาคารโลก เพื่อให้การสนับสนุนสตรีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (WE-Fi) Women Entrepreneurs Finance Innitiative จัดโดยรัฐบาลของปะเทศ United Arab Emirates (UAE )และ World Bank ที่นำโดยสตรีจากประเทต่างๆทั่วโลก เพื่อให้มีเงินทุนไปดำเนินธุรกิจ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผลมาจากจาก องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้จัดประชุม Global Globe ที่นิวยอร์ค จึงได้จัดประชุมเสวนา การช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจของสตรี

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ เปิดเผยว่า ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเปิดเวทีในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์ บุกเบิกการพัฒนาธุรกิจ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงในประเทศไทย ด้วยความยากลำบากและได้รับการสนับสนุนเงินทุนและเงินพัฒนาโครงการจากธนาคารโลก จนทำให้ประสบความสําเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักธุรกิจสตรีทั่วโลก และที่สำคัญได้มีส่วนช่วยสร้างงาน ขจัดปัญหาความยากจน ช่วยลดสภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังผลให้ประเทศไทยจัดทำแผนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถึง 6,000 เมกะวัตต์ในปี ค.ศ.2036 และใช้พลังงานหมุนเวียนและทดแทนกว่า 30% ของพลังงานที่ใช้รวมทั้งหมดในประเทศในปี ค.ศ.2036

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้จัดเสวนาเรื่อง การให้ความสนับสนุนช่วยเหลือสตรีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม โดย น.ส.รีม บินท์ อัลราฮิม แอล ฮัชชินี รัฐมนตรีกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ UAE กล่าวเปิดงาน มีใจความสำคัญว่า การพัฒนาศักยภาพสตรี จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัว ขจัดปัญหาความยากจน โดยการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่นำโดยสตรี ทั้งนี้การจัดทำเครือข่ายเพื่อเข้าถึงกลุ่มสตรีเป็นเรื่องสำคัญ

ดร.จิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก กล่าวว่า มีธุรกิจที่นำโดยสตรี ไม่สามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินถึง 1.5 บิลเลี่ยนดอลล่าร/ปี ทำให้ธนาคารโลกจัดตั้งกองทุน เพื่อให้การช่วยเหลือธุรกิจที่มีสตรีเป็นผู้นำในการประกอบการ

ด้านนางอิวานกา ทรัมป์ ได้กล่าวให้ความสำคัญในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรี แก่ธนาคารโลก ที่จะสามารถนำไปให้การช่วยเหลือสตรีให้มีอาชีพ มีรายได้ พร้อมกล่าวยกย่อง ดร.วันดี ที่ได้เป็นแบบอย่างในการบุกเบิกธุรกิจใหม่จนเป็นผลสำเร็จ พร้อมยืนยันจะร่วมเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพสตรี ร่วมกับธนาคารโลก อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ด้านสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่า แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ทรงมีพระราชดำรัสว่า มีสตรีจำนวนมากทั่วโลก ที่มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีสตรีจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ทำให้ต้องประกอบอาชีพเกษตรกร ยกตัวอย่างปลูกมะม่วง ก็ไม่มีแหล่งขาย หรือขายไม่ได้ราคา ทั้งที่สตรีมีความสำคัญในบ้าน เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว จ่ายค่าใช้จ่ายในบ้าน ดังนั้นทรงเห็นว่าการพัฒนาให้สตรีมีศักยภาพเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และควรจัดให้มีการเก็บข้อมูลในเรื่องการพัฒนาสตรี ให้สามารถทำการวิเคราะห์ประเมินได้ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมาย และให้ผลได้อย่างถูกต้อง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ