เชิญร่วมงานหัตถศิลป์ไทย SACICT Craft Fair 2018

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 09:54 น.
เชิญร่วมงานหัตถศิลป์ไทย SACICT Craft Fair 2018
SACICT Craft Fair 2018 ครั้งที่ 2 รวบรวมผู้ผลิตในวงการงานหัตถศิลป์ไทยกว่า 71 ร้าน

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดงาน SACICT Craft Fair 2018 ครั้งที่ 2 รองรับความต้องการงานคราฟต์ในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น รวบรวมผู้ผลิตในวงการงานหัตถศิลป์ไทยกว่า 71 ร้าน ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา SACICT ได้จัดงาน SACICT Craft Fair 2018 ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีประชาชนให้ความสนใจทุกกลุ่มทุกวัย และเลือกซื้องานหัตถศิลป์ไทยที่สร้างสรรค์โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่างานคราฟต์หรืองานหัตถศิลป์ไทยนั้น กำลังดป็นที่นิยม มีการนำมาใช้ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งเป็นของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ และผสมผสานกับเครื่องแต่งกายให้มีความทันสมัยมากขึ้น

นาง อัมพวัน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการจัดงานในครั้งแรกประสบความสำเร็จ และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก SACICT จำได้กำหนดจัดงาน SACICT Craft Fair 2018 ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดใฟ้กับงานหัตถศิลป์ ตลอดจนสร้างความนิยมในงานหัตถศิลป์ให้กับคนเมืองที่อาศัยอยู่ในเขต กทม.

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมเวิร์คช็อปหรือร่วมหัดทำงานคราฟต์ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมชมงานสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเอง โดยมีช่างหัตถกรรมและคนทำงานคราฟต์เป็นผู้ให้ความรู้ รวมถึงการแสดงจากศิลปินดารามากมายตลอดการจัดงานอีกด้วย