คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 09:49 น.
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (ขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล (ซ้าย) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้