การทดสอบสมรรถนะต้นแบบยานเกราะล้อยาง "Amphibious Armored Personnel Carriers" (AAPC)

  • วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 16:40 น.

การทดสอบสมรรถนะต้นแบบยานเกราะล้อยาง "Amphibious Armored Personnel Carriers" (AAPC)

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ทำการทดสอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง Amphibious Armored Personnel Carriers” (AAPC) โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยางสำหรับปฏิบัติภารกิจ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ , พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และพลเรือตรี พิชิต วาดวารี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้เกียรติร่วมสังเกตการณ์การทดสอบสมรรถนะยานเกราะล้อยาง ตามมาตรฐานการใช้งานต้นแบบยานเกราะล้อยาง ในการทดสอบความสามารถการเคลื่อนที่ในทะเลเปิด จากการทดสอบดังกล่าวได้รับผลความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ หาดขลอด พัน.รนบ.พล.นย. ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ข่าวอื่นๆ