มุมมองบันดาลใจ จากโน้ต วัชรบูล ผ่านภาพถ่ายปลุกพลังอนุรักษ์ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" หวังจุดประกายความคิดของคนรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ 05 ก.ย. 2561 เวลา 14:35 น.
มุมมองบันดาลใจ จากโน้ต วัชรบูล ผ่านภาพถ่ายปลุกพลังอนุรักษ์ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" หวังจุดประกายความคิดของคนรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 

เมื่อเอ่ยถึง โน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ คนภายนอกรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาในฐานะดารา นักแสดง แต่ในอีกด้านเขายังเป็น นักถ่ายภาพอนุรักษ์ธรรมชาติรุ่นใหม่ หวังสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้คนในสังคมร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าให้ยังอยู่จากรุ่นสู่รุ่น

จุดเริ่มต้นในการเป็นนักอนุรักษ์ของ โน้ต วัชรบูล ที่ถึงแม้จะเรียบจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงก็ตาม แต่ความรักในธรรมชาติและการถ่ายภาพที่ได้รับการปลูกฝังจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว โดยคุณพ่อของโน้ต ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ศิลปินสาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้อบรมปลูกฝังบุตรชายให้มีความรักษ์ในธรรมชาติผ่านการอ่านหนังสือสารคดีควบคู่ไปกับการใช้เสน่ห์ของภาพถ่ายป่าไม้และสัตว์ป่า และความชื่นชอบในการอ่านนวนิยายผจญภัย ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ออกเดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติป่าเขา

โน้ต วัชรบูล เผยว่า "ผมชอบอ่านนวนิยายผจญภัยมาตั้งแต่เด็ก โชคดีที่คุณพ่อชอบอ่านหนังสือ เป็นอาจารย์ พ่อก็หาหนังสือ เช่นเรื่องป่าห้วยขาแข้ง มาให้อ่านตลอด มันก็ซึมซับเรื่องราวทั้งทางตรงและทางอ้อม” โดยมีจุดเริ่มต้นในการถ่ายภาพสัตว์ป่าของโน้ต ได้เริ่มจากการถ่ายนกที่โบยบินในป่า โดยเล่าให้ฟังว่า “สิ่งที่ผมสนใจแรกตั้งแต่เด็กคือเรื่องของป่า เรื่องของการอนุรักษ์ เรื่องสัตว์ป่า พอช่วงที่เราเรียนเราก็รู้ว่าเราชอบตั้งแต่เด็ก แต่เราก็ต้องโฟกัสเรื่องเรียนเป็นหลัก พอเริ่มมาตอนทำงานเราเป็นดารา เราเริ่มมีเวลามาทำในสิ่งที่เรารัก เรื่องสัตว์ป่า ตอนเข้าป่า เราใช้ Canon EOS 30D เป็นของแพงชิ้นแรกในชีวิต คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราชอบ ก็ไม่มีประโชน์อะไรที่จะต้องไปอ้อมค้อมมัน ผมก็เข้าป่าเลยป่าแรกที่ผมไปคือ แก่งกระจาน ตอนแรกผมเริ่มถ่ายจากการถ่ายภาพนกก่อน ผมรู้สึกว่าการถ่ายภาพนกคือจุดเริ่มต้นของผม ก่อนที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่าอื่นๆ"

ในฐานะที่โน้ตเป็นนักถ่ายภาพคนรุ่นใหม่ที่สนใจใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวของ สัตว์ป่าโดยมองว่า “ในฐานะที่เป็นนักถ่ายภาพอนุรักษ์ธรรมชาติการถ่ายภาพสัตว์ป่า ไม่ใช่แค่การหาจังหวะ หามุม หาแสงสวยๆ แล้วกดชัตเตอร์ แต่คือการค่อยๆ เข้าไปทำความรู้จัก เข้าไปเรียนรู้สัตว์ป่าเพื่อนำเรื่องราวชีวิตมาบอกให้คนได้รู้ และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ ภาพที่ชอบมากที่สุด คือ ภาพเสือโคร่ง 2 ตัวเล่นกันอยู่ในลำห้วยขาแข้ง หนึ่งคือ ตัวภาพสะท้อนอะไรได้หลายอย่าง สะท้อนเรื่องราวการอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่องราวของการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง การฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง สองคือ ทุกคนถามผมว่าเมืองไทยยังมีเสืออยู่ในป่าแบบนี้อีกหรอ ภาพจำของคนคือเสือจะอยู่ในป่ารก ดิบชื้น เราสามารถสื่อสารให้คนภายนอกรับรู้ กระตุ้นการอนุรักษ์ เรื่องภาพถ่ายเป็นตัวแทนส่งออกมาจากในป่าให้สังคมรับรู้"

นอกจากนี้ โน้ต วัชรบูล ได้ทิ้งท้ายแง่คิดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ไว้อย่างน่าสนใจ "ทุกวันนี้โลกเรามีผลกระทบอะไรบ้าง มีอะไรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราบ้าง ผมอยากให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเรื่องพวกนี้ หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูว่าเราสามารถช่วยเหลือโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งสามารถสื่อสารความสำคัญของป่าไม้สัตว์ป่าออกไปเป็นเรื่องราวผ่นภาพถ่ายให้คนในสังคมได้รับรู้ได้"

จากความตั้งใจของ โน้ต วัชรบูล ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สนใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าผ่านการถ่ายภาพ และได้ให้ความสนใจในโครงการ "ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2561" ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้แก่ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซีพีเอฟ ซีพี รีเทลลิงค์ และ ซีพี บีแอนด์เอฟ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่24 รวมจำนวนภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติที่ส่งเข้าประกวดกว่า 36,000 ภาพ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และถ่ายทอดคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านภาพถ่ายที่สื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ หวังสร้างแรงบันดาลใจพร้อมปลูกจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่และคนไทยทั้งประเทศอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ให้คงอยู่คู่กันเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และโลก