มหาดไทยจัดงานสินค้าชุมชนประชารัฐศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 21:13 น.
มหาดไทยจัดงานสินค้าชุมชนประชารัฐศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
มหาดไทยเปิดงาน“เซ็นทรัลกรุ๊ป ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ประชารัฐ โมเดิร์นเทรด”ชวนชม ช็อป ชิม สินค้าชุมชนประชารัฐ ณ ลานสแควร์ซี หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 31ส.ค.-9ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. พล.อ.อนุพงษ์เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เซ็นทรัลกรุ๊ป ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ประชารัฐ โมเดิร์นเทรด”  โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดรกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานสแควร์ซี หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ทางเซ็นทรัลกรุ๊ปที่ได้จัดงานในวันนี้ขึ้น ซึ่งถือภารกิจที่สำคัญของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายการส่งเสริมตลาดชุมชน ให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้ "โครงการตลาดประชารัฐ" ซึ่งตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด เป็น 1 ใน 10 ประเภทของตลาดประชารัฐ เกิดจากการร่วมดำเนินการ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) และเครือข่ายโมเดิร์นเทรด ด้วยการจัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นตลาดให้เกษตรกรสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนำสินค้า และผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่าย รวมทั้งสนับสนุนการรับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นแหล่งระบายสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดตามฤดูกาลช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะสินค้าล้น

รมว.มหาดไทย กล่าว เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชม ช๊อป ชิม สินค้าชุมชนประชารัฐ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากทั่วทุกภาคของประเทศนำมาจำหน่ายรวม 50 บูธ อาทิ อาหารแปรรูป อาหารปรุงสด ผ้า สินค้าหัตถกรรม ผลไม้ และผักสด ในงาน “เซ็นทรัลกรุ๊ป ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ประชารัฐ โมเดิร์นเทรด” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561 ณ ลานสแควร์ซี หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ