"การยาสูบฯ เปิดผลิตบุหรี่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นฐานการผลิตบุหรี่ส่งออกในอนาคต"

วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 09:46 น.
"การยาสูบฯ เปิดผลิตบุหรี่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นฐานการผลิตบุหรี่ส่งออกในอนาคต"
 

27 สิงหาคม 2561 – นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี เปิดผลิตบุหรี่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ที่มีความทันสมัย ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการยาสูบแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมผลิตบุหรี่ที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่และเครื่องจักรการพิมพ์ที่มีความทันสมัย สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคและแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งกระทรวงการคลังมีความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่นี้ จะสร้างรายได้ให้แก่รัฐเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป

ด้านนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรงงานผลิตยาสูบ 6สร้างขึ้นตามแนวคิด Smart Green Factory ถือเป็นแบบอย่างของอาคารยุคใหม่ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและพลังงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ที่สำคัญคือมีความพร้อมในด้านคุณภาพของเครื่องจักรผลิตบุหรี่ที่ทันสมัยจากบริษัท ชั้นนำในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีกำลังการผลิตใบยาและยาเส้น 12,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง กำลังการผลิต ยาเส้นพอง 2,280 กิโลกรัมต่อชั่วโมง กำลังการผลิตด้านกระบวนการมวนและบรรจุ 30,000 ล้านมวนต่อปี และนำเทคโนโลยีระบบ Automatic Racking (ระบบลำเลียงและควบคุมอัตโนมัติ) มาใช้ในกระบวนการ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็น ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวการยาสูบ คือเราเป็นหน่วยงานที่นำนโยบาย "ข้อตกลงคุณธรรม" มาใช้ในกระบวนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่เพื่อสร้างความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดหา ซึ่งการจัดหาเครื่องจักรได้ประสบผลสำเร็จตามความตั้งใจ เนื่องจากสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ถึงสองพันกว่าล้านบาท สำหรับแผนด้านตลาด ในขณะนี้การยาสูบแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้า เนื่องจากศักยภาพของโรงงานผลิตยาสูบ 6 แห่งนี้ มีความพร้อมในการผลิตบุหรี่เพื่อส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะนำรายได้สู่รัฐอย่างมหาศาลในอนาคต

สำหรับสวัสดิการพนักงาน การยาสูบฯ ได้จัดสร้างอาคารที่พักอาศัยให้พนักงานที่ย้ายมาปฏิบัติงาน บนเนื้อที่ 22 ไร่ รูปแบบแนวคิดของอาคารที่พักอาศัย เราใช้คอนเซปต์เดียวกันกับโรงงานผลิตยาสูบ 6 คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราอยากให้พนักงานได้รับความสะดวกสบายในทุกๆ ด้าน มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งขณะนี้มีพนักงานทยอยย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 โดยได้เข้าพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าการการยาสูบฯ กล่าวทิ้งท้าย