ไอคอนสยาม จัดโครงการ "ทูตน้อยไอคอนสยาม สืบสานความเป็นไทย" ปลุกปั้นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

วันที่ 28 ส.ค. 2561 เวลา 16:09 น.
ไอคอนสยาม จัดโครงการ "ทูตน้อยไอคอนสยาม สืบสานความเป็นไทย" ปลุกปั้นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
 

ไอคอนสยาม จัดโครงการประกวด "ทูตน้อยไอคอนสยาม" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหัวข้อ "สืบสานความเป็นไทย" เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนเป็นผู้สืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งที่ดีงามของท้องถิ่นสืบไป โดยได้รัยบการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตคลองสาน, สำนักงานเขตธนบุรี, สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน, สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน, สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า "ไอคอนสยามให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จึงยึดมั่นในการดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่อง คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ, การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน จึงสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน โดยริเริ่มโครงการประกวด "ทูตน้อยไอคอนสยาม" ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชน ผู้ปกครอง และโรงเรียนในชุมชนกะดีจีน-คลองสานเป็นอย่างมาก จึงจัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความภาคภูมิใจในชุมชน วัฒนธรรม วิถีความเป็นไทยผ่านเสียงเล็กๆ ที่เป็นพลังจากเยาวชนในย่านกะดีจีน-คลองสาน" นายสุพจน์กล่าว

การประกวดหัวข้อ "สืบสานความเป็นไทย" ในปีนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งที่ดีงามของประเทศไทย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดโครงการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความภาคภูมิใจในย่านกะดีจีน-คลองสานในนามโรงเรียน และการประกวดทูตน้อยไอคอนสยามประเภทบุคคล โดยผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาภรณ์ กุลวัฒโท ประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน, ธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และปัญญภัทร เลิศสำราญเริงรมย์ ผู้เชี่ยวชาญย่านกะดีจีน-คลองสาน และเพชรรัตน์ กันยาบาล วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มัสยิดกูวติลอิสลาม, ศาลเจ้ากวนอู ตลาดสมเด็จเจ้าพระยา และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปนำเสนอต่อคณะกรรมการในรูปแบบของตัวเองในการประกวดรอบตัดสิน

สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดทูตน้อยไอคอนสยามในนามโรงเรียน มีทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราชคฤห์ กับชุดการแสดง "สืบสานความเป็นไทย สืบสานมวยไทย", โรงเรียนวัดสุทธาราม กับชุดการแสดง "อเมซิ่งกลองยาว เที่ยววัดไทยในคลองสาน" และ โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย กับชุดการแสดง "มรดกวัฒนธรรมธนบุรี-คลองสาน อนุรักษ์ศิลป์แผ่นดินสยาม" ส่วนผู้ชนะการประกวดประเภทบุคคลในปีนี้ได้แก่ ด.ญ.ทอฝัน เลิศวรรณวิทย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และ ด.ช.จิรายุ กิจพิทักษ์ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดกัลยยาณมิตร ทูตน้อยไอคอนสยามทั้งสองคน กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้าประกวดทูตน้อยไอคอนสยามและยังได้รับเลือกให้เป็นทูตน้อยด้วย จากนี้ไปพวกเราจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด จะตั้งใจเป็นตัวแทนชุมชนกะดีจีน-คลองสานเพื่อบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่เป็นความภูมิใจของบ้านเรา เช่น วัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อาหารโบราณ วัฒนธรรมริมแม่น้ำ ให้คนทั่วไปรับรู้ โดยหวังว่าสิ่งที่ทำจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ ในชุมชนอื่นรักและภูมิใจในชุมชนของตัวเองเช่นกัน

ทูตน้อยไอคอนสยาม จะเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่แห่งย่านชุมชนกะดีจีน-คลองสานที่จะมาบอกเล่าความรักและความภาคภูมิใจภายในย่าน เพื่อปลุกกระแสรักกะดีจีน-คลองสาน และหวงแหนแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะย่านกะดีจีน-คลองสาน คือ ย่านประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน ทั้งยังเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้สิ่งล้ำค่าของท้องถิ่น เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถบอกเล่าเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของย่านกะดีจีน-คลองสาน ให้เป็นที่ประจักษ์ เตรียมพร้อมรับการเปิดของไอคอนสยามในปลายปีนี้