ดั๊บเบิ้ล เอ จัดทำบุญหนังสือ พัฒนาห้องสมุด

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 15:38 น.
ดั๊บเบิ้ล เอ จัดทำบุญหนังสือ พัฒนาห้องสมุด
ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม "ทำบุญหนังสือ พัฒนาห้องสมุด" ครั้งที่ 12

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา จัดกิจกรรม "ทำบุญหนังสือ พัฒนาห้องสมุด" ครั้งที่ 12 โดยพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมทำบุญมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล1 บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีทั้งหนังสือนิทาน หนังสือเรียนเสริมทักษะ หนังสือเสริมความรู้ทางด้านจริยธรรม พร้อมทั้งมอบชั้นวางหนังสือ โต๊ะเขียน - อ่านหนังสือ รวมไปถึงสมุดและอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล และชุดแบดมินตัน โดยมี นางสาวปัญจพร ศิลปศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ นับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และปัญญา อีกทั้งยังถือเป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนไทย