ประกันสังคม ปิ๊งไอเดียจ่ายเงินสมทบผ่านตู้เติมเงินออนไลน์ ลดขั้นตอนยุ่งยาก!

วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 09:16 น.
ประกันสังคม ปิ๊งไอเดียจ่ายเงินสมทบผ่านตู้เติมเงินออนไลน์ ลดขั้นตอนยุ่งยาก!
 

สำนักงานประกันสัมคม จับมือตู้บุญเติมออนไลน์ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน มาตรา 40 ในการจ่ายเงินสมทบ ด้วยการตั้งตู้บริการกว่า 100,000 ตู้ ตามแหล่งชุมชน ตำบล หมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมรับชำระเงินได้ทุกทางเลือก ช่วยลดขั้นตอนและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

นางอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เจ้าของธุรกิจตู้บุญเติม เติมเงินออนไลน์ เปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติมได้แล้ววันนี้ เพื่อให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยู่ตามตำบล หมู่บ้านที่ไม่มีสาขาธนาคาร และหน่วยบริการที่ให้บริการตั้งอยู่ ด้วยจำนวนตู้ที่ให้บริการชำระเงินมากกว่า 100,000 ตู้ทั่วประเทศ โดยขั้นตอนการชำระเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมจะไม่ยุ่งยากและมีขั้นตอนการทำรายการอยู่บนหน้าจอตู้บุญเติมชี้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินแต่อย่างใด

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกว่า สำนักงานประกันสังคมยังมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรับชำระเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 โดยเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบรับชำระเงินฯ กับสำนักงานประกันสังคมอยู่ หากสามารถดำเนินการรับชำระเงินฯ ได้แล้ว สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา หรือโทรสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง