ผนึกกำลัง! SONP จับมือ “CAJ-CTJ" จัดงาน Regional Seminar 2018

วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 15:35 น.
ผนึกกำลัง! SONP จับมือ “CAJ-CTJ" จัดงาน Regional Seminar 2018
กลับมาอีกครั้งโครงการ “Regional Seminar 2018 โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) ซึ่งในปีนี้จัดกลับมาภายใต้หัวข้อ “The Rise of Fake News and How to Handle It” เพื่อส่งเสริมการความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียนและใกล้เคียง รวมถึงแลกเปลี่ยนปัญหาข่าวปลอมในปัจจุบัน และหาแนวทางการแก้ไขของแต่ละประเทศ ในมิติของเว็บข่าวและผลกระทบจากโซเชียลมีเดีย รวมทั้งวิธีจัดการช่องทางการนำเสนอข่าวในหลากหลายแพลตฟอร์ม และวิธีการจัดการข่าวลือในโซเชียลมีเดีย

ซึ่งในในครั้งก่อนได้จัดงานนี้ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “News Website and the Impact from Social Media in Southeast Asia” โดยเป็นการได้รับความร่วมมือจากวิทยากรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย พม่า , เวียดนาม , มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , กัมพูชา และ ลาว โดยมีผุ้เข้าร่วมสัมมนากว่า 30 คนโดยในครั้งนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ในปีนี้จะมีความพิเศษคือได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรมาเพิ่มขึ้นจาก 3 ประเทศในเอเชีย คือ ประเทศจีน อินเดีย และสิงคโปร์ รวมทั้งหมด 15 ประเทศ และจะมีผู้เข้าสัมมนาร่วม 80 คน เพื่อได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้นกว่าครั้ง โดยแต่ละท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อ Fake News ที่หลายประเทศกำลังประสบปัญหาและปัจจุบันสื่อกระแสหลักในประเทศไทยกำลังประสบปัญหารอบด้าน ซึ่งในหลายประเทศทั่วเอเชียกำลังประสบปัญหานี้ และต้องการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรสื่อของตนเอง ไม่ให้เกิดความสับสนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายในงานได้รับผู้สนับสนุนใจดีอย่าง PTT (ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ) SCG, DEPA, CPF และ Air Asia ที่เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาในเรื่องของ Fake News เช่นเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต