สอศ. - มจพ. - วจด. ผนึกความร่วมมือ (MOU)  จัด "การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 4.0"

วันที่ 03 ส.ค. 2561 เวลา 17:07 น.
สอศ. - มจพ. - วจด. ผนึกความร่วมมือ (MOU)  จัด "การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 4.0"
สอศ. - มจพ. - วจด. ผนึกความร่วมมือ (MOU)  จัด "การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 4.0" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท  เป้าวางพื้นสร้างคนป้อนไทยแลนด์ 4.0 กำหนดแข่งรอบตัดสินในงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2018 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

ครั้งแรกในประเทศไทย ผนึก 3  หน่วยงานการศึกษาแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีเทคโนโลยีจิตรลดา (วจด.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จับมือกับ สมาคมเวิลด์ไดแด็ค (WORLDDIDAC Association)  จัด "การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 4.0"  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลกว่า 600,000 บาท เพื่อเสริมสร้างความรู้ การฝึกทักษะ การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แก่ นักศึกษา นับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและเกิดประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0  โดยการแข่งขันฯ จะจัดขึ้นภายในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ "เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2018"   งานแสดงสื่อเทคโนโลยีนานาชาติเพื่อการศึกษาชั้นนำของเอเชีย ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ในปี 2561 ประกอบด้วย การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติ / หุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อม และออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0  คาดว่าจะมีทีมที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประเภทละกว่า 60 ทีม จากกว่า 100 สถาบัน

รายละเอียดการสมัคร ที่เว็บไซต์ http://i40kmutnb.org/

งานสื่อการสอนใหม่ "เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย" เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจะจัดแสดง อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสื่อการสอนใหม่จากนานาประเทศ อาทิ Smart classroom, Interactive Board, IT Solutions Zone เป็นต้น เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน