SACICT เปิดงาน“ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 27 ก.ค. 2561 เวลา 12:35 น.
SACICT เปิดงาน“ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”เฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” อย่างยิ่งใหญ่

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ของทั้งสองพระองค์ที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ ในพื้นที่ห่างไกล

ภายในงาน นอกจากจะมีการเผยแพร่เอกลักษณ์ให้กับผลงานศิลปะหัตกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาบรรพบุรุษและทักษะฝีมือของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ให้รู้จักในวงกว้างแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. นิทรรศการ “คู่พระบารมี” แสดงถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรกลุ่มชนเผ่า (ชาวไทภูเขา) และชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ในพื้นที่สูงและชนบททุรกันดาร พร้อมจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือในการเย็บ ปัก ถักทอ ของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซอ อาข่า เย้า ลั๊วะ / ไทพวน ผู้ไท ไทดำ ไทยวน ลาวครั่ง ลาวเวียง ไทลื้อ เป็นต้น

2. กิจกรรมสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ และความมหัศจรรย์ในทักษะฝีมือของแต่ละชนเผ่า เช่น การปักผ้า – เย็บผ้า กิจกรรม Workshop เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือของตนเอง โดยจัดขึ้นวันละ 2 รอบ รวมตลอดงานจำนวน 12 รอบ อาทิ การปักผ้าลายเพ้อโละ (งูเหลือม) ของชนเผ่ากะเหรี่ยง / การปักผ้าลายอาหลู่ (ผีเสื้อ) ของชนเผ่าอาข่า เป็นต้น ร่วมด้วยกิจกรรมการเผยแพร่จารีต วัฒนธรรม ของชนเผ่าและชาติพันธุ์ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม คติความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติ ตลอดจนเอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของกลุ่มชนเผ่า และชาติพันธุ์เพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่สาธารณชน

3. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ชนเผ่าและชาติพันธุ์ กว่า 80 คูหา เช่น ผ้าทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และของใช้ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ได้ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. และในส่วนของนิทรรศการ “คู่พระบารมี” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2561 ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289, www.sacict.or.th , www.facebook.com/sacict