Data Tech Academy เปิดตัว4หลักสูตรสร้างอาชีพตอบโจทย์เทรนด์ Fast Data

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 07:50 น.
Data Tech Academy เปิดตัว4หลักสูตรสร้างอาชีพตอบโจทย์เทรนด์ Fast Data
Data Tech Academy จับมือม.ธุรกิจบัณฑิตย์และเว็บไซต์ดัง เปิดตัว 4 หลักสูตรสร้างอาชีพ Data Scientist ตอบโจทย์เทรนด์ Fast Data ที่กำลังมาแรง  ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง ผู้อำนวยการสถาบัน  Data Tech Academy เปิดเผยว่า สถาบัน Data Tech Academy ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการบุคลากรคุณภาพด้าน Data Science จึงร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ เว็บไซต์ NextEmpire  ผู้นำเสนอเทรนด์  ธุรกิจ นวัตกรรม ได้ร่วมกันทำหลักสูตรใหม่ขึ้นมา

ทั้งนี้ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการสอน และการปฏิบัติจริงรวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน   จึงจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนที่เริ่มต้นจากขั้นพื้นฐาน วิธีคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านบทเรียนในห้องเรียนและการเวิร์คชอป การประชุมเชิงปฏิบัติการ เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน พร้อมรับฟังข้อคิด และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรรับเชิญจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำงาน

สำหรับ การจัดทำหลักสูตรจะเป็นแบบ Short course  จุดประสงค์คือต้องการพัฒนาบุคลากรให้รวดเร็วที่สุด เพราะในไทยยังขาดบุคลากรกลุ่มนี้อยู่จำนวนมาก จุดสำคัญคือเรื่องการ Reskill  ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับตัวเอง  โดยการร่วมมือกับบริษัท NextEmpire  ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์  จะทำให้การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรนี้กระจายไปในวงกว้างผ่านทางสื่อต่าง ๆ

"จุดประสงค์หลักของเราคือต้องการสร้าง Professional Learning Community ในไทยก็ยังขาดแคลน Community ในลักษณะนี้อยู่  ขาดการนำความรู้ในภาคการศึกษา กับองค์ความรู้ทางด้านภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน ถ้าเรานำสองเรื่องนี้มาผสมผสานกันกลายเป็น Community ที่ใหญ่ขึ้น เวลาเรามีปัญหาเรา ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญค่อยชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษา จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”  ผศ.ดร.วรภัทร

อย่างไรก็ตาม จะมีการเปิด 4 หลักสูตรแรก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ได้แก่

1.หลักสูตร Road to Data Science  : เข้าใจเทรนด์และทักษะที่ต้องการของ Data Science ในอนาคต จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ พร้อมยกระดับไปสู่ Data-driven Enterprise และเข้าถึงปัญหาจริงทางธุรกิจผ่าน Problem-Solving

2.หลักสูตร AI Technology for Intelligent Business :เข้าใจส่วนประกอบและเทคนิคที่สำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านการพัฒนาจริงเพื่อที่นำไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.หลักสูตร Data Management for Growth : ลงลึกด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนของธุรกิจผ่านการดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้จริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

และ4.หลักสูตร Blockchain and Smart Contract : เข้าใจ Blockchain และการนำไปประยุกต์ใช้ในแบบต่างๆในโลกธุรกิจปัจจุบัน เช่น สกุลเงินดิจิตอล สัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น ผ่านจากการพัฒนาจริงบน Platform มาตรฐาน

โดยทั้ง 4 หลักสูตรเปิดรับสมัครแล้วรุ่นแรก ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/datatechacademy