กฟน. ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ด้านไฟฟ้า มอบความสุขและความยั่งยืนสู่คุ้งบางกะเจ้า

วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 13:44 น.
กฟน. ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ด้านไฟฟ้า มอบความสุขและความยั่งยืนสู่คุ้งบางกะเจ้า
 

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2561) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการฯ พร้อมด้วย นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล และ น.ส.ผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ นำพนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในครัวเรือน และวิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้แก่ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2561 ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กฟน. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มั่นคง ปลอดภัย พร้อมห่วงใยสังคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้งบางกระเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในครัวเรือน และการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2561 โดยเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างถูกวิธี พร้อมสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า (CPR) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กฟน. นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กฟน. จะลงพื้นที่จัดกิจกรรมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนวัดบางกอบัว อบต.บางกะเจ้า โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก อบต.บางกระสอบ และ ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กฟน. ยังเตรียมดำเนินโครงการอื่น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนบางกระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การติดตั้งโคมไฟ LED สาธารณะ จำนวน 1,200 โคม ในพื้นที่ ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกระเจ้า ต.ทรงคะนอง ต.บางกระสอบ ต.บางกอบัว และ ต.บางยอ รวมถึงเส้นทางจักรยานอย่างถนนมรกต การสนับสนุนธุรกิจและสินค้าจากชุมชนคุ้งบางกระเจ้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน และการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow