การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561

วันที่ 04 ก.ค. 2561 เวลา 16:19 น.
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2232651833428608/

Website : http://www.mea.or.th/content/detail/80/3843

Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1014417768785969153

Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=22477