ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 11:18 น.
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๑/๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๑/๒๕๖๑

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

**รายละเอียดทั้งหมดคลิกที่ลิงก์

Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2222260901134368/

Website : http://www.mea.or.th/content/detail/87/3833

Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1012257905360293888?s=21

Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=22087