"ยูโอบี" ชวนศิลปินเชียงราย-ภาคเหนือ แสดงฝีมือศิลป์เวทีจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 9

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 22:21 น.
"ยูโอบี" ชวนศิลปินเชียงราย-ภาคเหนือ แสดงฝีมือศิลป์เวทีจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 9
ยูโอบี เชิญชวนศิลปินชาวเชียงรายและภาคเหนือ แสดงฝีมือศิลป์ ผ่านผลงานสร้างสรรค์ ในเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9

ขัวศิลปะ ต.ขัวแคร่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ร่วมกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จัดให้มีเวทีแถลงข้อมูลโครงการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ประจำปี 2561 ซึ่งต่อยอดจากโครงการเดียวกันที่ประสบความสำเร็จในปี 2560 ซึ่งมีศิลปินจากประเทศไทยได้ชนะเลิศการประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียนได้เป็นครั้งแรกด้วย โดยในครั้งนี้มี นายประทีป คชบัว ศิลปินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านการวาดภาพเสมือนหรือเหนือความจริงหรือเซอร์เรียลลิสม์ ผศ.สมพร รอดบุญ ภัณฑารักษ์ผู้คัดเลือกผลงานศิลปะสะสมของพิภิณฑัณฑ์ระดับประเทศและนานาชาติ และ นายจงจิตร มูลมาตย์ ศิลปินผู้เคยชนะเลิกการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7 (ประเทศไทย) ร่วมด้วย

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคา ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “เราเชื่อว่าศิลปะคือหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนาจิตใจ สังคมและประเทศชาติ กลุ่มธนาคารยูโอบีจึงได้มุ่งสนับสนุนให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ผ่านการประกวดจิตรกรรมยูโอบีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเภทศิลปินใหม่และศิลปินอาชีพ

“จากความสำเร็จในปี 2560 ของ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ที่คุณสุกิจ ชูศรี ศิลปินจากประเทศไทยที่สามารถชนะเลิศการประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก และสามารถต่อยอดผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและประเทศไทยในด้านศิลปะ ทำให้นานาชาติยอมรับผลงานของศิลปินไทยมากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางและความสำเร็จของศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี จะเป็นแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้ศิลปินไทยทุกคนได้เดินตามความฝันและความมุ่งมั่นของตัวเองในการเป็นศิลปินอาชีพ ที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถือเป็นเวทีการประกวดงานศิลปะหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ และยังมีโอกาสได้เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ การเดินทางไปร่วมงานระดับภูมิภาค ยังเป็นโอกาสให้ศิลปินได้เสริมสร้างเครือข่าย พบปะตัวแทนหอศิลป์และแกลเลอรี่ชั้นนำ เพื่อต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินอาชีพอีกด้วย

นายประทีป คชบัว กล่าวว่า ตนมีประสบการณ์ชีวิตคือเมื่อครั้นยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นครอบครัวมีฐานะยากจนมาก และเมื่อจบการศึกษาก็ไปทำงานที่บริษัทรับทำโฆษณาอยู่นานถึง 8 ปี โดยต้องทำศิลปะตามกรอบที่ธุรกิจต้องการบางครั้งก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ กระทั่งออกรับงานทั่วไปกว่า 40 บริษัททำให้รายได้เดือนละ200,000-300,000 บาท ต่อมาเมื่อระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาก็ทำให้เกิดจุดหักเหจนงานลดลงเพราะคอมพิวเตอร์สามารถทำแทนได้รายได้ก็ลดลงเหลือเดือนละ 2,000กว่าบาท กระทั่งปี 2535 ต้องกลับไปวาดรูปอยู่บ้านและค้นพบตัวเองใหม่ด้วยการวาดศิลปะสไตล์ซอร์เรียลลิสม์ และมีการจัดประกวดวาดภาพตนก็ได้นำไปประกวดจนเป็นที่รู้จักของผู้คนและกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้ง ดังนั้นการพยายามพัฒนาตัวเองและมีเวทีที่เปิดโอกาสให้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับศิลปิน

นายจงจิตร มูลมาตย์ กล่าวว่า เดิมตนก็เป็นศิลปินที่ต่อสู้ชีวิตเรื่อยมาและพยายามพัฒนาฝีมือจนได้มีเวทีประกวดโครงการประกวดจิตรกรรมยูโอบี จึงตัดสินใจนำผลงานเข้าประกวดโดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลแต่เมื่อได้รับเกียรติอย่างมากเช่นนี้ จึงทำให้เห็นว่าเวทีเช่นนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของศิลปินที่จะได้แสดงออกอย่างแท้จริง และกิจกรรมครั้งนี้เรียกได้ว่ายูโอบีมารับผลงานถึงหน้าประตูบ้าน อยากจะเชิญชวนให้ศิลปินชาวเชียงรายส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพราะไม่เคยมีโครงการไหนที่เปิดรับสมัครผลงานโดยมารับผลงานถึงที่ มีแต่ศิลปินต้องส่งผลงานไปเอง ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ศิลปินเชียงรายจะได้ส่งผลงานกันเยอะๆ เพราะยูโอบีเปิดให้ขัวศิลปะเป็นจุดรับส่งผลงานอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งมาได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 นี้ โดยจะมีงานประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uobpoy.com