ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 17-25 ปี ทีมละ 2-5 คน ส่งผลงาน motion graphics เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ เข้าประกวดในหัวข้อ "ความเคารพ" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 110,000 บาท

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 17:37 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 17-25 ปี ทีมละ 2-5 คน ส่งผลงาน motion graphics เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ เข้าประกวดในหัวข้อ "ความเคารพ" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 110,000 บาท

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 17-25 ปี ทีมละ 2-5 คน ส่งผลงาน motion graphics เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ เข้าประกวดในหัวข้อ "ความเคารพ" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 110,000 บาท ซึ่งเป็นการจัดในปีแรก โดยกำหนดประเด็นความเคารพใน 3 หัวข้อ คือ 1) อาหารการกิน 2) ภาษาและวรรณกรรม 3) พิธีกรรม ตั้งแต่บัดนี้- 15 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีม ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.sac.or.th จากนั้นทีมที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิดทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สื่อ จำนวน 2 วัน ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งศมส. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม และทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์สื่อ ทีมละ 20,000 บาท ทั้งนี้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกต้องส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ พร้อมทั้งฉายและนำเสนอผลงานสุดท้ายในวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยจะประกาศผลและมอบรางวัลในวันเดียวกัน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/25 หรือส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ SACmediacontest@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2561 ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์ โทร.สอบถาม 0-2880-9429 ต่อ 3835 หรือติดตามข่าวสารโครงการที่ facebook : https://www.facebook.com/EthnicitymediacontestSAC/

ข่าวอื่นๆ