สนพ.ร่วมโชว์นวัตกรรมด้านพลังงานไทย ในงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2018 "

  • วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 16:14 น.

สนพ.ร่วมโชว์นวัตกรรมด้านพลังงานไทย ในงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2018 "

 

(วันที่ 6 มิถุนายน 2561) ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)ให้การต้อนรับ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในการเยี่ยมชม บูธนิทรรศการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (บูธ ENCONFUND) No.Z11 บริเวณด้านหน้า Hall 103 ไบเทค บางนา ซึ่งการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ในปีนี้ ได้จัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ ข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต E-Mobility – Smart Grid – Smart City แสดงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานอย่างครบครัน รวบรวมเทคโนโลยีกว่า 1,200 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้แสดงนวัตกรรมด้านพลังงานของไทยภายใต้พลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0 ที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินงานโครงการ ได้แก่

Energy Storage Systems: เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน โดยกองทุนอนุรักษ์ฯ ได้สนับสนุนโครงการเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ซึ่งมีผลงานวิจัยโครงการต้นแบบกระเป๋าเป้กักเก็บพลังงานสำหรับการใช้งานในเหตุการณ์ฉุกเฉิน และพื้นที่ห่างไกล ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และระบบควบคุมการใช้แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฮบริด ดำเนินงานโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Smart Cities การสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) การนำโครงสร้างเมืองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 6 แห่ง ได้แก่ 1. นิด้า: มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน 2. มช.(เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด 3. เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ 4. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต: ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 5. วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน 6. ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ขนส่งสาธารณะ

EV Charging Station สถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้แบบปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle) โดยมีแผนการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเป็นสถานีนำร่องอย่างน้อย 150 หัวจ่าย

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊ก เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า หรือ E-TukTuk เพื่อลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ และตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100 คันแรกภายในปี 2561

ผู้สนใจชมนิทรรศการพลังงานฐานนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯ ที่บูธ Enconfund Z11, บริเวณด้านหน้าทางเข้า Hall 103 ไบเทค บางนา ในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018 ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 งานที่จะช่วยตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานได้อย่างครบครันและครอบคลุมทุกมิติอย่างแท้จริง

ติดตามข้อมูลโครงการและผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน "สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน"ได้ที่ www.enconfund.go.th และ Facebook Enconfund Thailand

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ