กปน. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการตำรวจ

วันที่ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 น.
กปน. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการตำรวจ
 

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 115 รวม 170 คน นำโดย พ.ต.อ. คมจักร วรคามิน ผู้กำกับการฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วิทยาลัยการตำรวจ ซึ่งมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน