สมาคมศิษย์เก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จัดมินิมาราธอน รายได้มอบเป็นทุนการศึกษา

วันที่ 04 มิ.ย. 2561 เวลา 16:59 น.
สมาคมศิษย์เก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จัดมินิมาราธอน รายได้มอบเป็นทุนการศึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 18 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5,000 คน รายได้หักค่าใช้จ่าย มอบเป็นทุนการศึกษา

นายอักษร แสนใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดงาน "KING'S COLLEGE MARATHON 2018" ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีเหล่านักวิ่งมาราธอนเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

สำหรับการแข่งขัน จะมีตั้งแต่การวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 21 กิโลเมตร และ 42 กิโลเมตร /ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 3 อันดับแรกในแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลและโล่ห์เกียรติยศ

นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ระบุ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน และผู้เข้าแข่งขันทุกคน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ ขอมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มาพัฒนาประเทศชาติ ตามความปรารถนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นายธนบวร สิริคุณากรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทธนบวร59 จำกัด ในฐานะศิษฐ์เก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รุ่นที่ 27 ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน เปิดเผยว่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ต่อเนื่องมาแล้ว 17 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วไป ประชาชน และผู้รักสุขภาพ จำนวนกว่า 5,000 คน สำหรับรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว จะมอบให้กับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สำหรับใช้เป็นกองทุนการศึกษา และใช้พัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ