การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18

  • วันที่ 07 พ.ค. 2561 เวลา 16:45 น.

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18

 

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน กรมศิลปากร และสมาคมประติมากรไทย โดยได้รับเกียรติจาก

คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้งานศิลปะปูนปั้นเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย และมีผู้สืบสานงานช่างฝีมือแขนงนี้ต่อไป สำหรับในปีนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 1.ประเภทผลงานสำเร็จรูปประกวดเรื่องเทวดานพเคราะห์กับสัตว์พาหนะ 2.ประเภทการปั้นปูนสดชัยมงคลคาถา 3.การปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอหัวข้อการประกวดเรื่องศาสตร์พระราชา และผลงานสำเร็จรูปปูนทีพีไอระดับเยาวชนประกวดเลือกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 158 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ กรมศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง และบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) รวมถึงคณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ