10 ปี "พิเศษ สังข์สุวรรณ" โลกที่...พิเศษ...สร้าง

  • วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 12:37 น.

10 ปี "พิเศษ สังข์สุวรรณ" โลกที่...พิเศษ...สร้าง

โลกที่...พิเศษ...สร้าง โปรแกรมภาพยนตร์และนิทรรศการรำลึกการจากไปครบ 10 ปี ของพิเศษ สังข์สุวรรณ

ระหว่างวันที่ 1-20 พฤษภาคม 2561 นี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมศิษย์เก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน “โลกที่...พิเศษ...สร้าง”

โดยจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี และนิทรรศการจำลองโลกและผลงานของ พิเศษ สังข์สุวรรณ ให้สาธารณชนได้เรียนรู้ถึงศิลปินผู้มากความสามารถที่ผลิตผลงานมากมายทั้งการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ การแสดง กำกับละครโทรทัศน์ ละครเวที ฯลฯ ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปีของชีวิต เพื่อเป็นการรำลึกถึงวาระการจากไปครบ 10 ปี

"โลก...พิเศษ...สร้าง" จะมีขึ้น ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ท่านสามารถดูโปรแกรมกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ http://www.fapot.org/th/news_detail.php?id=542#.WuBUaohuaUk 

ข่าวอื่นๆ