เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทแล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561

วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 17:29 น.
เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทแล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561
 

เรียนบริหารเฉพาะทางด้วยหลักสูตรคุณภาพสู่การเป็นมืออาชีพ กับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยหลักสูตรการจัดการเฉพาะทาง 8 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการบริหารโครงการ สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารจัดการองค์กร และสาขาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-9799, 081-444-1109, 084-676-5885 หรือดูรายละเอียดได้ที่

http://www.gmi.kmutt.ac.th/master_program