ยูโอบี เดินสายคาราวานโรดโชว์ มุ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษา สู่เส้นทางศิลปินกับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9

วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 10:18 น.
ยูโอบี เดินสายคาราวานโรดโชว์ มุ่งจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษา สู่เส้นทางศิลปินกับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9
 

เพื่อเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 26 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้รับฟังข้อมูลที่น่าสนใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการก้าวสู่การเป็นศิลปิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะที่จะหมุนเวียนมาพูดคุย โดยกิจกรรมโรดโชว์จะจัดขึ้นจนถึงเดือนสิงหาคม 2561

นอกจากจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดจิตกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 (9th UOB Painting of the Year) แล้ว น้องๆ นิสิตนักศึกษายังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์งาน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเดินทางสู่เส้นทางศิลปินอาชีพ โดยศิลปินที่ทำงานในวงการที่จะหมุนเวียนกันมาพูดคุยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ได้แก่ นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย นายเกษศักดา วิมลทรง ผู้ชนะรางวัลเหรียญเงิน ประเภทศิลปินอาชีพ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 และนายกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ ผู้ชนะเลิศรางวัล UOB Most Promising Artist of the Year ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8

โรดโชว์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และประเภทศิลปินอาชีพ รวม 8 รางวัล ชิงเงินรางวัลรวม 1,680,000 บาท และเป็นการประกวดจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน รวมทั้งโอกาสในการเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน

สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล poy@uob.co.th หรือติดตามข่าวสารการประกวดได้ทาง www.uobpoy.com

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต