ATTMเลือกกิตติ พรศิวะกิจ นั่งนายกสมาคมฯคนใหม่

วันที่ 07 เม.ย. 2561 เวลา 21:03 น.
ATTMเลือกกิตติ พรศิวะกิจ นั่งนายกสมาคมฯคนใหม่
ATTMเลือกกิตติ พรศิวะกิจ เป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ ด้านรมต.วีระศักดิ์เผย Story Telling ช่วยสร้างพลังท่องเที่ยววิถีไทย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 มีการประชุมสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยหรือ Associatiom of Thai Tourism Marketing หรือ ATTM และมีการเลือกนายกิตติ พรศิวะกิจ เป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ โดยนายกิตติได้เปิดเผยถึงนโยบายว่า ในปี 2561 เป็นปีแห่งความพร้อมของสมาคมในการใช้เครื่องมือการตลาดสู่สังคมดิจิตัล โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการกระจายรายได้ จากเมืองหลักสู่เมืองรองให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยกำลังสร้างประวัติศาสตร์ในการสร้างรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย้อนหลังไปเติบโตมากกว่าปีละ 10-15 เปอร์เซ็นต์ โดยปีนี้คาดการณ์ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมจะมีตัวเลขมากกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ามากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีประเทศไทย

ทั้งนี้สมาคม ATTM พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐในทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยสื่อดิจิตัล การตลาดออนไลน์ รวมถึงการจัดหลักสูตร Tourism 4.0 และ Digital Tourism Accelerator เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิตัลให้เป็นเครื่องมือหลักในการต่อยอดทางธุรกิจได้

ขณะเดียวกันในการประชุมได้มีการเชิญนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายในหัวข้อ Story Telling สร้างพลังท่องเที่ยววิถีไทยให้เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนผ่านโซเชี่ยล มีเดีย ได้อย่างไรในยุคดิจิตัลครองเมือง

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า ภาพเดิมเมื่อครั้งนานมาแล้วเมื่อตนนึกถึงการท่องเที่ยวไทยก่อนอื่นจะนึกถึงวัดอรุณฯ ยักษ์วัดแจ้ง และตลาดน้ำดำเนินสะดวก แต่ก็ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นภาพหาดทรายและท้องทะเล ภูเขาที่สวยงาม จนมาถึงปัจจุบันเมืองไทยไม่เพียงขายทิวทัศน์แต่ก็มีเรื่องราวของชุมชน และเมืองหลักเมืองรองเข้ามา

ในยุคปัจจุบัน Story Telling ต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางมีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว ช่วยกันรักษาชุมชนและสิ่งแวดล้อม การพิทักษ์รักษาและดูแลธรรมชาติไปด้วย ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ททท.เชิญนักท่องเที่ยวตาบอดจากอังกฤษมาเที่ยว แม้ทั้งหมดจะมองไม่เห็นเลยว่าเมืองไทยสวยงามอย่างไร แต่การได้สัมผัสเมืองไทยในแบบที่ไม่สามารถมองเห็นก็สร้างความประทับใจได้อย่างมาก

ส่วนเรื่องของสื่อโซเชี่ยล มีเดีย ในยุคดิจิตัลครองเมืองนับว่าทรงพลังมาก สามารถย่อโลกทั้งใบให้เล็กลงและเพิ่มการติดตามได้อย่างทรงพลัง เป็นเครื่องมือทางการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ทุกคนใช้เวลากับสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้หากผู้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก