พพ. กระทรวงพลังงาน เดินหมากตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558- 2579 ดึงผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ธุรกิจออกแบบบ้านและรับสร้างบ้าน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561"

  • วันที่ 02 เม.ย. 2561 เวลา 16:21 น.

พพ. กระทรวงพลังงาน เดินหมากตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558- 2579 ดึงผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ธุรกิจออกแบบบ้านและรับสร้างบ้าน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561"

 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการและงานสัมมนา "การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561" โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวันชัย บรรลือสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการออกแบบและก่อสร้างบ้านให้เกิดการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ กล่าวว่า การส่งเสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงานที่ประสบความสำเร็จประการหนึ่ง คือการประกวดบ้านประหยัดพลังงาน โดย พพ. ได้เริ่มจัดการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ครั้งแรกในปี 2548 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ และเป็นข้อมูลทางเลือกในการเลือกซื้อบ้านที่ประหยัดพลังงานสำหรับผู้บริโภค นั่นหมายความว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเอง

ในปี 2561 นี้ พพ. จัดให้มีการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนท่านผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรร บริษัทรับสร้างบ้าน และบริษัทสถาปนิกรับออกแบบบ้าน ร่วมส่งผลงานบ้านประหยัดพลังงานเข้าร่วมการประกวด ทั้งนี้ในการพิจารณาตัดสิน พพ. ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ อาทิ สมาคม องค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพื่อให้การตัดสินเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวด "ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2184-2728-32 ติดตามข่าวสารการประกวด "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560 ได้ที่ www.housingawards.com

ข่าวอื่นๆ