ป.ป.ช. จัดการประกวดโครงการรางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

  • วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 10:13 น.

ป.ป.ช. จัดการประกวดโครงการรางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

 

ป.ป.ช. จับมือกลุ่มบริษัททรู และปตท. จัดโครงการมอบรางวัลช่อสะอาด ปีที่ 8 เพื่อเป็นกำลังใจ และเชิดชู ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาสนับสนุนด้านการต้านทุจริต และโครงการประกวดหนังสั้น หนังโฆษณาป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 หวังกระตุ้นสำนึกคนไทย รักความซื่อสัตย์ ไม่เอาคนโกงและไม่ทน ต่อการทุจริต

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ กลุ่มบริษัททรู และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 เพื่อให้กำลังใจกับสื่อที่มีผลงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาหรือภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ หมดเขตรับผลงาน วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สำหรับการพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 ผู้ที่สามารถส่งผลงานเข้าเสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัล ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ละครโทรทัศน์ มินิซีรีส์ ทอล์คโชว์ วาไรตี้โชว์ สารคดี ยกเว้นรายการประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าว 2. เป็นผู้ผลิตโฆษณา ที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนอกบ้านหรือที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ 3. เป็นผู้ผลิตข่าวหรือสารคดี เชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิ้ลทีวี หรือสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์หรือ ที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น คุณสมบัติของผู้ที่สามารถส่งผลงานเข้าเสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัล ดังนี้ 1. เป็นนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปีและบุคคลทั่วไป 2. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง 3. มีความสามารถในการออกแบบพัฒนาและผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์โฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง โดยมีกติกาการประกวด คือ การส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น และผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่วนภาพยนตร์โฆษณา จะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที สร้างด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย และองค์ประกอบ ทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน โดยผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องส่งเสริมแนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

สำหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา และผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th และสามารถส่งไปรษณีย์แบบจดหมายตอบรับไปยัง สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4912, 0 2528 4800 ต่อ 4223 หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205

ข่าวอื่นๆ