กฟน. เผยความสำเร็จนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนพิษณุโลก พระราม 1 ศรีอยุธยา ราชปรารภ

วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 22:20 น.
กฟน. เผยความสำเร็จนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนพิษณุโลก พระราม 1 ศรีอยุธยา ราชปรารภ
 

นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กฟน. เดินหน้าเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องล่าสุด กฟน. ดำเนินการในพื้นที่ถนนพิษณุโลก ถนนพระราม 1 ถนนศรีอยุธยา และถนนราชปรารภ เสร็จสิ้นแล้วตามแผนงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเร่งรื้อถอนสายสื่อสาร เพื่อ กฟน. จะดำเนินการรื้อเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป โดยทั้ง 4 ถนนจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2561 ได้แก่ ถนนพิษณุโลก (แยกพานิชยการ - แยกยมราช) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ถนนพระราม 1 (แยกปทุมวัน - สะพานกษัตริย์ศึก) กำหนดเสร็จสิ้น 5 เมษายน ถนนศรีอยุธยา (แยกพญาไท - แยกหมอเหล็ง) กำหนดเสร็จสิ้น 4 เมษายน และถนนราชปรารภ (แยกประตูน้ำ - ทางรถไฟ) กำหนดเสร็จสิ้น 10 เมษายน 2561 กฟน. จึงขออภัยในความไม่สะดวกประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าวมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ได้ดำเนินการรวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยแบ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน 39 เส้นทางครอบคลุมกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 127.3 กิโลเมตร ซึ่งการดำเนินงานเมื่อสำเร็จจะทำให้มีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นรากฐานการพัฒนาสู่การเป็นมหานครไร้สาย Smart Metro สำหรับเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการฯ กฟน. จะส่งมอบเพื่อใช้ในการสร้างแนวป้องกันคลื่นช่วยฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณบางขุนเทียนและป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ทำให้เสาไฟฟ้าที่รื้อถอนของ กฟน. ไม่สูญเปล่า สามารถใช้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้ต่อไป