กัลฟ์ จับมือ วิศวะ จุฬาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ศูนย์วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี

วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 15:49 น.
กัลฟ์ จับมือ วิศวะ จุฬาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ศูนย์วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
กลุ่มบริษัทกัลฟ์มอบปุ๋ยหมักชีวภาพ ผลิตโดยโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลา กรีน ซึ่งมีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลผสมกับอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดยนายสมโชค เณรศรี ผู้จัดการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 และนายหัสดินทร์ อุ่นพิกุล ผู้จัดการโรงไฟฟ้าตลิ่งชัน พร้อมด้วยพนักงานโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ มอบปุ๋ยหมักชีวภาพผลิตโดยโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลา กรีน ซึ่งมีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลผสมกับอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช ให้กับ รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรรมปลูกป่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานโรงไฟฟ้าฯ จำนวนมาก ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมดังกล่าว

 

สำหรับปุ๋ยหมักชีวภาพที่นำมาใช้ในกิจกรรมนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด Zero Waste เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ รวมถึงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นนโยบายและกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นเจตนารมย์ที่ยึดมั่น และเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร

รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ที่1 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมปลูกต้นยางนากับ นายหัสดินทร์ อุ่นพิกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโรงไฟฟ้าตลิ่งชัน
รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ที่1 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมปลูกต้นยางนากับ นายหัสดินทร์ อุ่นพิกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโรงไฟฟ้าตลิ่งชัน