งานประกวด Property Export Awards Thailand 2018 เปิดรับผลงานถึง วันที่ ๓๑ มี.ค. 2561 และประกาศผล ๑๕ พ.ค. 2561

วันที่ 16 มี.ค. 2561 เวลา 15:14 น.
งานประกวด Property Export Awards Thailand 2018 เปิดรับผลงานถึง วันที่ ๓๑ มี.ค. 2561 และประกาศผล ๑๕ พ.ค. 2561
 

ตามที่ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย, สมาคมสถาปนิกสยาม, การเคหะเเห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมจัดงานประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018)

โดยจะทำการคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เเก่ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจะได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศอีกด้วย และเนื่องจากมีบริษัทผู้พัฒนาโครงการให้ความสนใจในการเข้าร่วมการสมัครเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์ฯแข่งขัน จึงขอเลื่อนกำหนดการการส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้

และกำหนดวันจัดงานประกาศผล เป็นวันที่ ๑๕ พฤษภาคม นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมา ณ ที่นี้ ที่ให้ความสนใจกับโครงการ PEAT 2018 อาทิเช่น Sansiri, Supalai, Property Perfect, Areeya Property, Pruksa และอื่นๆ อีกมากมาย.....การประชาสัมพันธ์และการขาย ดำเนินการโดย บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โฮลดิ้ง จำกัด (Universal Holding Co., LTD.)

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต