สนช.ปลื้ม 11 ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน จาก สนช. คว้ารางวัลสุดยอดรางวัลนวัตกรรมในงาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย"

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 17:55 น.
สนช.ปลื้ม 11 ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน จาก สนช.  คว้ารางวัลสุดยอดรางวัลนวัตกรรมในงาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย"
 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า "ด้วยยุทธศาสตร์ของ สนช.ที่มุ่งสร้างความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) ของนวัตกร ผู้ประกอบการนวัตกรรม องค์กรเอกชน องค์กรรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยเครื่องมือที่หลากหลายที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ ทั้งในระดับ การประเมินความสามารถทางนวัตกรรมที่จะทำให้ทราบถึงศักยภาพในปัจจุบันขององค์กร การบริหารให้คำปรึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในสถานะการพัฒนาต่างๆ และ การยกระดับความสามารถและการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งในระดับองค์กรและบุคคล โดย สนช.จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านกลไกต่างๆ ทั้งด้านเงินทุน การอบรม ฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะนำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาและต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รางวัล"สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards" เป็นผลงานสำคัญที่เกิดขึ้นจาก "โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ" ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับผลงานที่มีนวัตกรรม ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงร้าน 7-11 ที่มีจำนวนมากกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในการรับรางวัลครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจำนวน 11 รายที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช. ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

1) รางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards"

ด้านเศรษฐกิจ

รางวัลชนะเลิศ "GISS Unit"…เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบสเลอร์รี่ โดย บริษัท จิสโค จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ "wiesse"…ครีมกันแดดนาโนแคล โดย บริษัท ทีดีเอส เพรสทิจเจียส เดอร์มาโทโลจิ จำกัด

ด้านสังคม

รางวัลรองชนะเลิศ "PIGGIPO"…แอปพลิเคชั่นจัดการหนี้บัตรเครดิต โดย บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด

2) รางวัล "สุดยอดนักประดิษฐ์ 7 Inventor Awards"

ด้านเศรษฐกิจ

"จีวา ซุปเปอร์ รีไวต้าไลซ์เซอร์"...ซีรั่มบำรุงผม โดย บริษัท ช เนอเจอร์ จำกัด

"Madi Kombucha"...ชาหมักเพื่อสุขภาพ โดย บริษัท ที แกลลอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้านสังคม

"Kolla"…แอปพลิเคชั่นสำหรับหางานที่ใช่…ใกล้บ้าน โดย บริษัท แกร็บอะจ็อบ จำกัด

"เซนดริลล่อน"...ถุงเท้าสุขภาพ สำหรับสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ตำรับสถาบันโรคผิวหนัง โดย บริษัท เอสนูวา จำกัด

3) รางวัล "Creator Awards"

ด้านเศรษฐกิจ

"Eighty Eight"…ไข่ขาวต้มพร้อมรับประทานแบบแท่ง โดย บริษัท ไข่สุข จำกัด

"วิทิสตร้า"...เวชสำอางสารสกัดเมล็ดองุ่น โดย บริษัท คอสซูติค อินโนเวชั่น แลบบาทอรี่ จำกัด

"MEid"...ริสแบนด์ช่วยชีวิต โดย บริษัท วอทดอคเชอร์ จำกัด

"เทสต์แอนด์ไทม์"...พุดดิ้งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพ โดย บริษัท วิชไวย์ กรุ๊ป จำกัด เทสแอนด์ไทม์

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับรางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards นี้ สนช.ได้ร่วมมือกับ 10 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีอยู่มาทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป"