SACICT จัดงาน“อัตลักษณ์แห่งสยาม” ประจำปี61

วันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 13:54 น.
SACICT จัดงาน“อัตลักษณ์แห่งสยาม” ประจำปี61
SACICT จัดงาน“อัตลักษณ์แห่งสยาม”  ประจำปี 2561  เพื่อเชิดชูเป็น ครูศิลป์ของแผ่นดิน-ครูช่างศิลปหัตถกรรม และ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พร้อมนำผลงานมาโชว์  นางอัมพวัน พิชาลัย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT  เปิดเผยว่า SACICT กำหนดจัดงาน เชิดชูผู้สืบสานงานศิลปหัตถกรรมให้อยู่คู่แผ่นดิน โดยได้คัดสรรสุดยอดบุคคล  ผู้มีทักษะฝีมือในการอนุรักษ์และสืบสานรักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ เพื่อเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”  ประจำปี 2561

ทั้งนี้  จะมีการนำสุดยอดผลงานที่ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยทักษะฝีมือ และเทคนิคเชิงช่าง มาจัดแสดงภายในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 9  ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ที่  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์ได้ชื่นชมผลงานของสุดยอดบุคคลระดับบรมครู  และผู้มีทักษะฝีมือเชิงช่าง เป็นการรักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป