ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 10:05 น.
ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 

ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมฯ ณ โรงแรมจัสมิน พระโขนง กทม.