อธิบดี สถ. ปลื้ม เดือนเดียวของขวัญปีใหม่มหาดไทยช่วยลดรายจ่ายคนจนกว่า 9 ล้านบาท

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 09:52 น.
อธิบดี สถ. ปลื้ม เดือนเดียวของขวัญปีใหม่มหาดไทยช่วยลดรายจ่ายคนจนกว่า 9 ล้านบาท
 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) เปิดเผยว่า จากที่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 240 แห่ง ได้ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกปี คือ มอบให้ตลอดทั้งปี (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) ตามนโยบายส่งต่อความสุข ต้อนรับปี 2561 โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.50 บาท ต่อเดือน สำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาท ต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท ที่ปัจจุบันเก็บดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.50 บาท ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงเหลือร้อยละ 1.0 บาท ต่อเดือน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นที่เกิน 5,000 บาทนั้น

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า เพียงแค่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว ประชาชนที่เดือดร้อนด้านการเงิน ทั้งรายเก่า รายใหม่ ที่เข้ามาใช้บริการของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับการช่วยเหลือในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำตามนโยบาย "ของขวัญปีใหม่ 2561" ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว จำนวน 76,778 ราย คิดเป็นจำนวนดอกเบี้ยรับจำนำที่ได้ปรับลดให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,023,791.94 บาท และหากประมาณการคร่าวๆ ตลอดทั้งปีนี้ จะทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยได้ลดรายจ่ายได้กว่า 100 ล้านบาทเลยทีเดียว

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเงินกู้แก่ประชาชน ให้ประชาชนได้นำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชนซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมในท้องตลาดไม่ให้สูงจนเกินไป ซี่งแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถนำเงินผลกำไรจากการดำเนินงานไปทำนุบำรุงและพัฒนาท้องถิ่นได้อีกทางหนี่ง แต่ก็เพื่อช่วยลดรายจ่ายแก่ผู้ประสบปัญหาด้านการเงินด้วย สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอคืนความสุขให้แก่ประชาชนตลอดทั้งปี โดยคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะช่วยกันบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งระบบ เพื่อให้มีต้นทุนด้านการบริหารที่ลดลง สามารถคืนความสุขให้ประชาชนได้ตลอดทั้งปีต่อไป นายสุทธิพงษ์กล่าวปิดท้าย

ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561