กฟน. ต้อนรับนายกฯ และ ครม. ชมนิทรรศการกิจการไฟฟ้าไทยย้อนยุคในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 09:24 น.
กฟน. ต้อนรับนายกฯ และ ครม. ชมนิทรรศการกิจการไฟฟ้าไทยย้อนยุคในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "กิจการไฟฟ้าไทย" ของการไฟฟ้านครหลวง ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" โดยมีนายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้การต้อนรับ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวงได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "กิจการไฟฟ้าไทย" บริเวณโซนพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมนำเสนอประวัติของกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยในยุคแรกจนเป็นการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในปัจจุบัน และแสดงวิวัฒนาการของตราสัญลักษณ์ กฟน. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน ผู้เข้าชมสามารถร่วมถ่ายภาพบน "รถราง" สุดคลาสสิกในบรรยากาศย้อนยุค พิเศษสุด ชมภาพถ่ายกิจการไฟฟ้าไทยในอดีตอันทรงคุณค่า และอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานจริงที่หาชมได้ยาก อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เป็นต้น พร้อมชิม "ขนมสัมปันนี" ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากอีกด้วย

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมโซนนิทรรศการ "สยามประชารำฦก" ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการกิจการไฟฟ้าไทยโดยการไฟฟ้านครหลวง นิทรรศการสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม นิทรรศการประปากรุงเทพ นิทรรศการการรถไฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการจัดแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ในการที่จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสาธารณูปโภคที่ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ จากนั้นเข้าชมร้านค้า ร้านอาหารที่สนามเสือป่า ที่ตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย" พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ภูฟ้า มูลนิธิสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง ดอยคำ เป็นต้น พร้อมทั้งร้านสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และร้านค้ารับเชิญมากมาย

กฟน. จึงขอเชิญชวนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ตั้งแต่วันนี้ - 11 มีนาคม 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ทั้งนี้ กฟน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาที่จุดคัดกรองเพื่อเข้างานทั้ง 4 จุด ได้แก่ 1. ริมถนนศรีอยุธยาฝั่งสวนอัมพร ตรงข้าม บช.น. 2. บนทางเท้าข้างสนามเสือป่า ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1 3. บนทางเท้าใกล้โค้ง ปตท.ถนนอู่ทองใน และ 4. บนเกาะกลาง ใกล้กองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก โดยสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต Leveraging beyond Tomorrow