ธุรกิจดาวเด่นในเวียดนาม

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 15:00 น.
ธุรกิจดาวเด่นในเวียดนาม
จากโครงการ “CLMVT ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” โดยหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ ร่วมกับบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (เอพีเอ็ม) ได้จัดสัมมนาไปแล้ว 6 โปรแกรม

เริ่มเส้นทางแรก “มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 2 เศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโลก” ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค. 2560 โปรแกรมลำดับที่ 2 “บุกแม่สอด-เมียวดี เจาะตลาดเมียนมา จีน อินเดีย” ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 2560 โปรแกรมลำดับที่ 3 “ตราด-เกาะกง เส้นทางยุทธศาสตร์ เจาะตลาดกัมพูชา-เวียดนาม” เมื่อวันที่ 24-26 ก.ค. 2560

โปรแกรมลำดับที่ 4 “มัณฑะเลย์ซูเปอร์เกตเวย์ โอกาสการค้าการลงทุน” เปิดประตูการค้าสู่จีน-อินเดีย ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย. 2560 โปรแกรมที่ 5 “พลังบวก ไทย-กัมพูชา” โอกาสการค้าที่เอื้อมถึง ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2560 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และโปรแกรมที่ 6 “หลวงพระบางเมืองใหม่ เจาะลึกเขตเศรษฐกิจพิเศษ พลังงาน ท่องเที่ยว” จัดไปเมื่อ 22-24 ธ.ค. 2560 ที่หลวงพระบาง สปป.ลาว

ปิดท้ายโครงการนี้กับประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ “ธุรกิจดาวเด่นในเวียดนาม" วันที่ 28-30 มี.ค. 2561 โดยเจาะไปที่เมืองโฮจิมินห์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเวียดนาม ซึ่งต้องยอมรับว่า เศรษฐกิจของเวียดนามในช่วงที่ผ่านมามีความโดดเด่นมาก ทั้งด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติในประเทศ

อีกทั้งเวียดนามยังมีข้อได้เปรียบทั้งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งออกสินค้ากับประเทศต่างๆ ที่ได้มีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กันไว้ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานในเวียดนามก็ยังไม่สูง ประกอบกับมีประชากรวัยแรงงานค่อนข้างสูง จึงเอื้อให้นักลงทุนให้ความสนใจและตัดสินใจขยายฐานการผลิตเข้ามายังเวียดนาม

สำหรับโปรแกรมนี้ ผู้จัดพร้อมนำคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศการค้าและการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนาม รวมทั้งสำรวจหาลู่ทางโอกาสและช่องทางในการเข้าไปลงทุน ขยายธุรกิจในเวียดนาม ผ่านตัวแทนภาครัฐและนักธุรกิจทั้งฝั่งไทยและเวียดนามตัวจริง เสียงจริง ที่จะมาฉายภาพโอกาสธุรกิจไทยในเวียดนาม เพื่อให้นักธุรกิจไทยเห็นถึงโอกาสและลู่ทางการลงทุนใหม่ที่เข้าไปเจาะตลาดเวียดนาม

ไฮไลต์ที่น่าสนใจคือ การเยี่ยมชมโรงงานผลิตปลากระป๋องตราสามแม่ครัวในเวียดนาม ซึ่งสร้างมูลค่าธุรกิจให้กับกลุ่มรอยัลฟู้ดส์ (เวียดนาม) กว่า 1,500 ล้านบาท/ปี กินส่วนแบ่งตลาดถึง 80% ในเวียดนาม ซึ่งปลากระป๋องสามแม่ครัวถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของทุนไทยในระดับกลางที่ตัดสินใจเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในเวียดนาม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนารีรัตน์ โทร 02 616 4447 หรือ Email: nareerats@bangkokpost.co.th หรือสมัครออนไลน์ที่ https://www.posttoday.com/events/clmvt-vietnam/

 

=

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต