องค์การตลาด (อต.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 11:23 น.
องค์การตลาด (อต.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
 

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (ที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายและพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย ร่วมกับนาย ภาณุพล รัตนกาญจนภัทร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการ "สถ. อต. ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดในกำกับดูแลของทั้งสองฝ่าย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและระบายสินค้า อีกทั้งเป็นกลไกในการสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างตลาด ให้ประชาชนได้มีสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค