สัมมนา Branding to Digital Era

วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 11:15 น.
สัมมนา Branding to Digital Era
 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนิตยสาร Marketeer จัดงานสัมมนา Marketeer Forums @ Sasin # ตอน: “Branding to Digital Era” โดยมี ศ.ดร.เอียน เฟนวิค รองผู้อำนวยการ ศศินทร์ ให้การต้อนรับ คุณเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้งนิตยสาร Marketeer เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาการตลาด ศศินทร์ พร้อมวิทยากรรับเชิญ คุณบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และคุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล Marketeer Research ร่วมด้วยคุณรรินทร์ ทองมา CEO และผู้ก่อตั้งแบรนด์ O&B ร่วมด้วยคุณภูริต เนติมงคลชัย หรือ เจ้าของภาพถ่ายเวดดิ้งชื่อดัง และคุณยงยุทธ องค์วัฒนะพัฒน์ Executive Director, Sales Effectiveness Leader, Nielsen Thailand ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร