แมกโนเลีย ปลุกกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดสัมมนาประจำปีระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกในเอเชีย ผนวกเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีกับความยั่งยืน ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมให้ความรู้

วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 10:07 น.
แมกโนเลีย ปลุกกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดสัมมนาประจำปีระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกในเอเชีย ผนวกเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีกับความยั่งยืน ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมให้ความรู้
บรรยายใต้ภาพ จากซ้ายไปขวา นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, มร. โทบี้ บลันท์ รองประธานอาวุโส บริษัทฟอสเตอร์ พลัส พาร์ทเนอร์, มร. บิล โคน ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท ไอเทค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ดร. วิลเลี่ยม ไรซ์แมน – ประธานกรรมการและซีอีโอ บริษัท เบย์เครสต์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและดูแลผู้สูงอายุชั้นนำของโลกจากประเทศแคนาดา, รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร. จอห์น ดี. สแปงเลอร์ ศาสตราจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัยของมนุษย์ ประจำวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ที.เอช. ชาน สถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐฯ, นายรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ – กลุ่มบริษัทดีที และกรรมการบริหาร MQDC

• แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) จัดงานสัมมนาประจำปีในหัวข้อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้ช่วยกันผลักดันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มาก

• เวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากวงการสถาปัตยกรรม ออกแบบ การดูแลผู้สูงอายุ สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้บริโภค ได้รับความสนใจอย่างมากโดยมียอดผู้จองที่นั่งเพื่อร่วมฟังสัมมนากว่าพันที่นั่ง ทั้งนักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป

• งานสัมนาเน้นกระตุ้นให้วงการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืนในการพัฒนา และร่วมหาทางรับมือกับความท้าทายต่างๆ อาทิ จำนวนประชากรสูงอายุ, การเปลี่ยนแปลงภาวะสภาพภูมิอากาศ, การขยายตัวของชุมชนเมือง, การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

บรรยายใต้ภาพ นายรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ – กลุ่มบริษัทดีที และกรรมการบริหาร MQDC กล่าวเปิดงานสัมมนาใหญ่ประจำปีในหัวข้อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและอย่างยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย

กรุงเทพฯ 15 มกราคม 2561- แมกโนเลีย ควอลิติ้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปีในหัวข้อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและอย่างยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์

ในงานสัมมนานี้มุ่งชูประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมเสวนามาร่วมกระตุ้นให้วงการธุรกิจให้ความสำคัญกับประเด็นความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำธุรกิจและวางแผนงาน ซึ่งต่างก็ได้แบ่งปันประสบการณ์จากการทำงานในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ ได้แก่ สถาปัตยกรรม การออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้บริโภค สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและสาขาสาธารณสุข

MQDC ตั้งเป้าในการมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดการปรับกระบวนความคิดในการดำเนินกิจการ ท่ามกลางกระแสท้าทายของโลก คุณ รัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น บริษัทแม่ของ MQDC กล่าว

"MQDC มุ่งมั่นในพันธกิจที่จะร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้น โดยเน้นที่สองประเด็น ประเด็นแรกคือเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และประเด็นที่สองคือ สภาพแวดล้อมที่ยั่งยิน สองค่านิยมหลักนี้เป็นหัวใจสำคัญของหลักการ"นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" ซึ่งเป็นปรัชญาในการทำงานของเรา" คุณ รัช กล่าว "วัตถุประสงค์ของเราในการจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปีขึ้นครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความมุ่งมั่นที่จะร่วมปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืนเป็น

ค่านิยมหลักในการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องส่วนตัวและในการประกอบอาชีพ ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มีความสำคัญมากท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะปัญหาจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงภาวะสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของชุมชนเมือง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานสัมมนานี้ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีจำนวนผู้จองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์มากกว่าพันที่นั่ง ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มนักธุรกิจและหนึ่งในสามเป็นนักวิชาการ ที่เหลือเป็นสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

คุณ วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่าความตื่นตัวของกระแสตอบรับต่องานสัมมนาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรับรู้ของสังคมว่าสิ่งที่สังคมต้องการขณะนี้คือการจัดลำดับความสำคัญเสียใหม่ ให้ความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนเป็นอันดับแรก

"MQDC ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจหลักที่ต้องการผลักดันให้เรื่อง"ความเป็นอยู่ที่ดี" เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่กับมนุษย์แต่กับทุก ๆ สรรพสิ่งที่มีชีวิต เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมนำเสนอวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้มีการนำไปใช้แก้ไขปัญหาจริง ๆ ไม่ใช่เฉพาะในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เพื่อทุก ๆภาคส่วนต่างสามารถนำไปใช้ได้"

"กระแสตอบรับเป็นอย่างดีที่มีต่อการสัมมนานี้ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในประเด็นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืน MQDC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จากทั่วโลกเพื่อมาช่วยทำให้โครงการของเราร่วมสร้างชีวิตที่ดีและความยั่งยืนมากขึ้น การสัมมนานี้ได้รวบรวมผู้รู้และมีความเชี่ยวชาญจากหลากสาขาเข้ามาช่วยกันให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้เห็นว่าเราสามารถผนวกเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืน เข้าไปในงานวิชาการและสาขาอาชีพต่างๆได้อย่างไร"

ด้วยแนวคิดล่าสุดในวงการสถาปัตยกรรม คุณ โทบี้ บลันท์ หุ้นส่วนอาวุโสและรองหัวหน้าสตูดิโอชื่อดังจากอังกฤษ ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส ในฐานะของสถาปนิกระดับโลกได้กล่าวถึงการออกแบบมาสเตอร์แพลนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน

คุณ บิล โคน กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ไอเทค เอ็นเทอเทนเมนท์ ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของเขาในการออกแบบและก่อสร้างสวนสนุกแบบธีม พาร์ค ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอันดีเข้าไปในการออกแบบและพัฒนาโครงการด้วย

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ของ MQDC ก็ได้กล่าวถึง เรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนั้นสามารถพัฒนาให้หยั่งรากลึกจนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างไร

ทางด้าน ดร วิลเลี่ยม ริชแมน จากศูนย์ดูแลรักษาผู้สูงอายุ เบย์เครสจากแคนาดา ได้นำเสนอในหัวข้อว่าควรพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะเป็นผลดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งประเด็นเรื่องอัตราการเติบโตของจำนวนประชากรสูงวัยกำลังเป็นที่น่ากังวลอยู่ในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ จอห์น ดี. สเปงเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที.ชาน. สคูล ออฟ พับลิคเฮลท์ ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนและการนำประเด็นเหล่านี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ